Pärlin

Paistu perearstikeskuse hoone fassaadi rekonstrueerimine

Paistu küla
Tellija: Paistu Vallavalitsus
Valmis: 2008.a.