Pärlin

Hostel Inkeri ehitus

Pikk tn 2, Viljandi
Tellija: Soome-Ingeri Kultuuriselts
Valmis: 2000.a.