Pärlin

Abja Gümnaasiumi õpilaskodu ehitus

Kooli tn. 3, Abja- Paluoja
Tellija: Abja Vallavalitsus
Valmis: 2005.a.